De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeringen. Dit betekent dat de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed wordt wanneer u aanvullend verzekerd bent. U ontvangt geen rekening, want de behandeling wordt door ons rechtstreeks bij uw verzekering gedeclareerd. Vanuit de basisverzekering wordt de behandeling van kinderen tot 18 jaar en chronische aandoeningen vergoed.

Wanneer de behandeling niet door uw zorgverzekering vergoed wordt gelden de volgende tarieven:

Prestatie Tarief
Zitting (30 minuten) 30,00
Zitting inclusief toeslag voor uitbehandeling/inrichtingstoeslag 40,00
Groepszitting bij groep van 2 personen 20,00
Groepszitting bij groep van 3 personen 15,00
Eenmalig onderzoek 47,50
Eenmalig onderzoek inclusief toeslag voor uitbehandeling/inrichtingstoeslag 57,50
Screening 12,50
Intake en onderzoek na screening 27,50
Screening inclusief toeslag voor uitbehandeling/inrichtingstoeslag 22,50
Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag voor uitbehandeling/inrichtingstoeslag 37,50
Intake en onderzoek na verwijzing 40,00
Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag voor uitbehandeling/inrichtingstoeslag 50,00
Lange zitting voor patienten met complexe en/of meervoudige zorgvragen 39,00
Lange zitting voor patienten met complexe en/of meervoudige zorgvragen inclusief toeslag voor uitbehandeling/inrichtingstoeslag 49,00

 

Kwaliteitsregistratie en klachtenprocedure:

  • De oefentherapeut is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en aangesloten bij de klachtenregeling van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM). Lees de folder hier.

Annulering:

  • Bij afzeggingen/annuleringen korter dan 24 uur voor de betreffende afspraak kan 75% van de kosten voor de behandeling in rekening worden gebracht. De beslissing hierover ligt bij de behandelend therapeut.

Privacy:

  • Uw gegevens worden vastgelegd in een computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR).
  • Uw gegevens worden alleen gelezen door uw therapeut en eventuele waarnemers/vervangers van uw therapeut.
  • Er worden uitsluitend gegevens vastgelegd die betrekking hebben op de behandeling.
  • U heeft het recht gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien.
  • Gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Gegevens worden tot tenminste 15 jaar na de beëindiging van de behandeling zorgvuldig bewaard op zo’n wijze dat uitsluitend de hiertoe bevoegde personen hier toegang toe hebben.